Winners & losers from European integration (transcript of presentation)

(In English for once). The economics student association from Nijmegen invited me to speak today at their annual conference, this year on the causes and consequences of the Brexit (they had read these posts on this blog about the Brexit). It had to be in English, so I decided to type out my talk beforehand (to not waste time looking for words during my talk). Here’s the tekst of my presentation (pdf) including a lot of graphs, footnotes and links to more interesting literature, for whoever is interested. It was titled: “Winners & losers from EU integration: How the European Single Market and the Monetary Union lead to divergence, polarization, crises and euroscepticism”. I intended to show that there are legitimate reasons, also for progressively minded people, to be eurosceptic.

Continue reading “Winners & losers from European integration (transcript of presentation)”

Advertenties

Trumps soort nationalisme in historisch perspectief

Trump personificeert als geen ander de remedie van de elite tegen het gevaarlijke klassenbewustzijn van het volk: het nationalistische idee dat burgers, staat en bedrijfsleven één gemeenschap vormen met dezelfde belangen en vijanden.

Continue reading “Trumps soort nationalisme in historisch perspectief”

Brexit deel 3: een volksopstand tegen de gevestigde orde?

Voorstanders van de Brexit worden inmiddels zowel gedemoniseerd als irrationele xenofoben maar ook geromantiseerd als opstandelingen tegen de gevestigde orde en een neoliberaal EU. Na Brexit deel 1 (over de xenofobische motieven) en deel 2 (over de economische motieven), in dit derde en laatste deel de vraag: was de Brexit een volksopstand tegen de gevestigde orde? Verschillende antwoorden mogelijk.

Continue reading “Brexit deel 3: een volksopstand tegen de gevestigde orde?”

Brexit deel 2: de rationele economische motieven van laagopgeleiden & ouderen

52% van de Britten stemden voor afscheiding van de EU in het landelijke referendum in het Verenigd Koninkrijk van 23 juni. Xenofobie, de roep om minder immigratie en sterkere grenzen, speelde ongetwijfeld mee (zie Brexit deel 1). Maar is het toevallig dat degenen die Leave stemden ook degenen zijn die (economisch gezien) de minste vruchten plukten van de Europese marktintegratie?

Continue reading “Brexit deel 2: de rationele economische motieven van laagopgeleiden & ouderen”

Racisme beschermt kapitalisme, zegt econoom Richard Wolff [Radicale Denkers Over #5]

Kapitalisme en racisme. Econoom Richard Wolff ziet een historische band; rassen-ideeën worden al sinds de geboorte van het kapitalisme gebruikt om economische ondergeschiktheid goed te praten. Zoals het feit dat sommige “schokdempende” bevolkingsgroepen harder geraakt worden door economische crises dan andere.

Continue reading “Racisme beschermt kapitalisme, zegt econoom Richard Wolff [Radicale Denkers Over #5]”

Tegen wereldarmoede: ‘migratie of internationale nivellering’, zegt econoom Milanovic.

Historicus/journalist Rutger Bregman is in De Correspondent veel te rooskleurig over vrije migratie als oplossing voor armoede. En, als we armen echt willen helpen, laten we dan de optie van internationale nivellering niet vergeten.

Continue reading “Tegen wereldarmoede: ‘migratie of internationale nivellering’, zegt econoom Milanovic.”

Sinds jaren tachtig kleiner deel van totaal inkomen naar arbeid, zegt ILO

De International Labour Organization (ILO) waarschuwt in het Global Wage Report van 2012-2013 voor een verdere loonsverlaging in crisislanden. Want het aandeel van loon in nationale inkomens is sinds de jaren tachtig al enorm gedaald en is juist een van de oorzaken van een lagere consumptie, hoge huishoudelijke schulden en economische instabiliteit. Een verdere loondaling zal de crisis verergeren, verwacht de ILO.

Continue reading “Sinds jaren tachtig kleiner deel van totaal inkomen naar arbeid, zegt ILO”

Waarom neemt de belastingdruk voor bedrijven af? Econoom Sinn legt het uit.

1 December 2012 meldde de Volkskrant op basis van eigen onderzoek dat de belastingdruk voor bedrijven steeds lager wordt de afgelopen tien jaar, terwijl de belasting op arbeid juist is toegenomen. Econoom Hans-Werner Sinn (2003) legt uit waarom en voorspelt een onvermijdelijke uitholling van de verzorgingstaat. Over de verschillende vrijheden in kapitaalverkeer en personenverkeer.

Continue reading “Waarom neemt de belastingdruk voor bedrijven af? Econoom Sinn legt het uit.”