Microfinanciering: een illusie van ontwikkeling

Microfinanciering als medicijn tegen armoede werd in de afgelopen decennia door verschillende stromingen omarmd. Geef de armsten wat kleine leningen, eis geen onderpand, vertrouw op hun ondernemersgeest, en ze zouden in staat zijn zichzelf uit de armoede te trekken door kleine ondernemingen te starten. Economen Ha-Joon Chang en Milford Bateman publiceerden in 2012 een scherpe kritiek op microkrediet. Resultaten ontbreken en de theorie erachter is zwak.

Continue reading “Microfinanciering: een illusie van ontwikkeling”

Advertenties