Conceptversie EU-VS handelsakkoord: multinationals kunnen overheden aanklagen

Uit een gelekte conceptversie van het nieuwe EU-VS vrijhandelsakkoord blijkt het plan om de positie van multinationals ten opzichte van overheden verder te versterken.

Continue reading “Conceptversie EU-VS handelsakkoord: multinationals kunnen overheden aanklagen”

Advertenties

Waarom neemt de belastingdruk voor bedrijven af? Econoom Sinn legt het uit.

1 December 2012 meldde de Volkskrant op basis van eigen onderzoek dat de belastingdruk voor bedrijven steeds lager wordt de afgelopen tien jaar, terwijl de belasting op arbeid juist is toegenomen. Econoom Hans-Werner Sinn (2003) legt uit waarom en voorspelt een onvermijdelijke uitholling van de verzorgingstaat. Over de verschillende vrijheden in kapitaalverkeer en personenverkeer.

Continue reading “Waarom neemt de belastingdruk voor bedrijven af? Econoom Sinn legt het uit.”