Een eerlijk klimaatverdrag (staat niet op de agenda van het Westen)

De vraag op de klimaattop in Parijs is simpel. Er is een totale hoeveelheid CO2 die we mogen uitstoten volgens de klimaatwetenschap: het ‘emissiebudget’ van de wereld. Tweederde is al opgesnoept in de afgelopen eeuwen, vooral door Europese landen en de VS. Nog eenderde over. Hoe gaan we dat verdelen?

Lees verder “Een eerlijk klimaatverdrag (staat niet op de agenda van het Westen)”

De Jevons Paradox: duurzame technologieën leiden (in een markteconomie) tot méér energieconsumptie

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten zijn steeds milieubewuster. Zal de markt energie- en milieuproblemen zodoende kunnen oplossen?  Helaas. Econoom William Stanley Jevons zag al in 1865 dat energiebesparende technologie (in een markteconomie) leidt tot méér energieconsumptie. Empirisch onderzoek toont dat zijn Paradox nog steeds geldt. “The Jevons Paradox will always be with us”.

Lees verder “De Jevons Paradox: duurzame technologieën leiden (in een markteconomie) tot méér energieconsumptie”

Steden zo gebouwd om autogebruik en consumptie te stimuleren, zegt Rushkoff

Om klimaatverandering – het grootste marktfalen ooit – aan te pakken, moet consumptie van fossiele brandstoffen – door onder andere auto’s – drastisch verminderen. Maar waarom is deze consumptie in het Westen uberhaupt zo hoog? Omdat we consumptiegoederen en auto’s zo prettig vinden, of ook omdat onze samenlevingen zo zijn ingericht om onze consumptie en autoverbruik ‘op peil’ te houden?

Lees verder “Steden zo gebouwd om autogebruik en consumptie te stimuleren, zegt Rushkoff”

Econome Elinor Ostrom toonde: mensen kunnen collectief bezit ook zonder markt of staat beheren

Iets wat economen normaliter negeren of ontkennen; dat lokale gemeenschappen in staat zijn gemeenschappelijke middelen (Common Pool Resources) zoals meren, bossen of waterbronnen, duurzaam te beheren zonder gebruik van markt of staat. Nobelprijswinnares van de economie Elinor Ostrom (1933 – 2012) onderzocht onder welke omstandigheden dit lokale, gemeenschappelijke zelfbestuur van grondstoffen succesvol is.

Lees verder “Econome Elinor Ostrom toonde: mensen kunnen collectief bezit ook zonder markt of staat beheren”