Een eerlijk klimaatverdrag (staat niet op de agenda van het Westen)

De vraag op de klimaattop in Parijs is simpel. Er is een totale hoeveelheid CO2 die we mogen uitstoten volgens de klimaatwetenschap: het ‘emissiebudget’ van de wereld. Tweederde is al opgesnoept in de afgelopen eeuwen, vooral door Europese landen en de VS. Nog eenderde over. Hoe gaan we dat verdelen?

Continue reading “Een eerlijk klimaatverdrag (staat niet op de agenda van het Westen)”

Advertenties

Waarom onze economieën (helaas) groei nodig hebben. Lessen van vroegere economen.

Dat voortdurende economische groei op een eindige planeet niet duurzaam is lijkt inmiddels een breed besef.  Maar de vraag waarom ons economisch systeem groei nodig heeft wordt zelden besproken. Hieronder een antwoord, door economen van vroeger.

Continue reading “Waarom onze economieën (helaas) groei nodig hebben. Lessen van vroegere economen.”

De Jevons Paradox: energiebesparende technologie leidt (in een markteconomie) tot méér energieconsumptie

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten zijn steeds milieubewuster. Zal de markt energie- en milieuproblemen zodoende kunnen oplossen?  Helaas. Econoom William Stanley Jevons zag al in 1865 dat energiebesparende technologie (in een markteconomie) leidt tot méér energieconsumptie. Empirisch onderzoek toont dat zijn Paradox nog steeds geldt. “The Jevons Paradox will always be with us”.

Continue reading “De Jevons Paradox: energiebesparende technologie leidt (in een markteconomie) tot méér energieconsumptie”

‘Belangen houden aanpak klimaatverandering tegen’, zegt UU professor De Vries

Een verslag van een lezing over klimaatverandering, economische belangen en politieke wil. “De meeste macro-economische modellen zijn betrekkelijk waardeloos voor dit soort zaken”, aldus Prof. Bert de Vries

Continue reading “‘Belangen houden aanpak klimaatverandering tegen’, zegt UU professor De Vries”

Steden zo gebouwd om autogebruik en consumptie te stimuleren, zegt Rushkoff

Om klimaatverandering – het grootste marktfalen ooit – aan te pakken, moet consumptie van fossiele brandstoffen – door onder andere auto’s – drastisch verminderen. Maar waarom is deze consumptie in het Westen uberhaupt zo hoog? Omdat we consumptiegoederen en auto’s zo prettig vinden, of ook omdat onze samenlevingen zo zijn ingericht om onze consumptie en autoverbruik ‘op peil’ te houden?

Continue reading “Steden zo gebouwd om autogebruik en consumptie te stimuleren, zegt Rushkoff”

Econome Elinor Ostrom toonde: mensen kunnen collectief bezit ook zonder markt of staat beheren

Iets wat economen normaliter negeren of ontkennen; dat lokale gemeenschappen in staat zijn gemeenschappelijke middelen (Common Pool Resources) zoals meren, bossen of waterbronnen, duurzaam te beheren zonder gebruik van markt of staat. Nobelprijswinnares van de economie Elinor Ostrom (1933 – 2012) onderzocht onder welke omstandigheden dit lokale, gemeenschappelijke zelfbestuur van grondstoffen succesvol is.

Continue reading “Econome Elinor Ostrom toonde: mensen kunnen collectief bezit ook zonder markt of staat beheren”