Racisme beschermt kapitalisme, zegt econoom Richard Wolff [Radicale Denkers Over #5]

Kapitalisme en racisme. Econoom Richard Wolff ziet een historische band; rassen-ideeën worden al sinds de geboorte van het kapitalisme gebruikt om economische ondergeschiktheid goed te praten. Zoals het feit dat sommige “schokdempende” bevolkingsgroepen harder geraakt worden door economische crises dan andere.

Continue reading “Racisme beschermt kapitalisme, zegt econoom Richard Wolff [Radicale Denkers Over #5]”

Advertenties

Groeiende wens van Nederlanders om vakbonden die “veel hardere politiek voeren” blijkt uit peiling

Een peiling van LISS toont dat steeds meer Nederlanders het eens zijn met de stelling “De vakbonden moeten een veel hardere politiek voeren”.

Continue reading “Groeiende wens van Nederlanders om vakbonden die “veel hardere politiek voeren” blijkt uit peiling”

Niet kraken, maar sloop is diefstal | Sloop creëert woningnood en hoge huurprijzen

De woningnood in Nederland en de grote stijging van huurprijzen (5% boven inflatie de afgelopen 3 jaar) wordt gedeeltelijk veroorzaakt wordt door de sloop van naoorlogse woningen waar bouwkundig niets aan mankeert, blijkt uit onderzoeken en overheidsrapporten.

Continue reading “Niet kraken, maar sloop is diefstal | Sloop creëert woningnood en hoge huurprijzen”

“Geen enkel land in de eurozone zit zo diep in de schulden als Nederland”, meldt Spiegel

Op 2 april schreef de Duitse krant Spiegel dat Nederland in een crisis verkeert en benadrukte vooral de problemen in de huizenmarkt: “Geen enkel land in de eurozone zit zo diep in de schulden als Nederland, waar banken een totaal van ongeveer €650 miljard aan hypotheken op hun balans hebben staan. […] Consumentenschuld is ongeveer 250 procent van het besteedbare inkomen. Ter vergelijking; in 2011 bereikten zelfs de Spanjaarden slechts een schuldenratio van 125 procent” (vrij vertaald).

Continue reading ““Geen enkel land in de eurozone zit zo diep in de schulden als Nederland”, meldt Spiegel”

Diploma-inflatie en de precarisering van hoger opgeleiden

Hoger opgeleiden verdienen gemiddeld 2x zo veel als lager opgeleiden. Dus, opleiding loont? Dat is wat kort door de bocht, want deze gemiddelden verhullen de verschillen. Veel hoger opgeleiden verdienen niet veel meer dan hbo’ers, mbo’ers en niet-opgeleiden, blijkt uit CBS-cijfers. Het wordt ook wel “diploma inflatie” genoemd: een diploma is niet meer zoveel waard als voorheen.

Continue reading “Diploma-inflatie en de precarisering van hoger opgeleiden”

SNS Reaal genationaliseerd: “winst is privaat, risico’s zijn publiek”

De SNS bank is onlangs genationaliseerd nadat het in de problemen kwam. De Nederlandse staat legt 3,7 miljard neer voor deze redding waardoor het begrotingstekort met 0,6 procentpunt stijgt, zegt de Volkskrant [1]. Is dit een socialisering van private risico’s en verliezen? Wel volgens hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen:

Continue reading “SNS Reaal genationaliseerd: “winst is privaat, risico’s zijn publiek””