Voorlopig de laatste links

Deze blog staat op pauze voor onbepaalde tijd. Dit zijn voorlopig de laatste links. Een lijst van waardevolle economische bronnen (economen, onderzoeksinstituties, denktanks, journals, media, documentaires en meer):

Continue reading “Voorlopig de laatste links”

Advertenties

De economische modellen waarmee de crisis wél voorspeld werd

In 2010 wees de Nederlandse econoom Dirk Bezemer erop dat sommige economen de crisis wél aan zagen komen. Dankij economische modellen die, in tegenstelling tot de mainstream modellen van centrale banken, wél rekening houden met de rol van de financiële sector en schulden.
Continue reading “De economische modellen waarmee de crisis wél voorspeld werd”

‘Marxistische economie omvat inzichten van Keynesianen én neoliberalen’

Marx was in zijn politieke opvatting radicaal-links, maar zat in zijn economische analyse tussen Keynes en de neoliberalen, aldus de marxistisch econoom David Laibman. In dit artikel, aandacht voor een marxistisch perspectief op economische crises.

Continue reading “‘Marxistische economie omvat inzichten van Keynesianen én neoliberalen’”

Economie is meer dan alleen maar technisch vraagstuk zonder morele component

In onderwijs negeren we dat economie inherent politiek van aard is en gaat over verdeling van lusten en lasten.

– Alexander Beunder & Joris Tieleman, Financieele Dagblad, 8 feb 2014.

Continue reading “Economie is meer dan alleen maar technisch vraagstuk zonder morele component”

De Jevons Paradox: energiebesparende technologie leidt (in een markteconomie) tot méér energieconsumptie

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten zijn steeds milieubewuster. Zal de markt energie- en milieuproblemen zodoende kunnen oplossen?  Helaas. Econoom William Stanley Jevons zag al in 1865 dat energiebesparende technologie (in een markteconomie) leidt tot méér energieconsumptie. Empirisch onderzoek toont dat zijn Paradox nog steeds geldt. “The Jevons Paradox will always be with us”.

Continue reading “De Jevons Paradox: energiebesparende technologie leidt (in een markteconomie) tot méér energieconsumptie”

‘Neoklassieke economie gebaseerd op wankele, politiek gekleurde aannames’

Neoklassieke economische theorieën. Ze zijn gebaseerd op wankele aannames en verwarren en misleiden ons, aldus de marxistische econoom Howard Nicholas, werkzaam aan het Institute of Social Studies in Den Haag. Niet zonder reden, zegt Nicholas; politieke belangen hebben de neoklassieke economie gevormd.

Continue reading “‘Neoklassieke economie gebaseerd op wankele, politiek gekleurde aannames’”