De Parecon Economie: een alternatief voor markt én staat

Economen Michael Albert en Robin Hahnel hebben een voorstel voor een beter systeem. Ze noemen het Participatory Economics: zonder markt, zonder centrale staat, mét democratie.

Continue reading “De Parecon Economie: een alternatief voor markt én staat”

Advertenties