Wilden ze in de Sovjet Unie wel zo’n vrije markteconomie? Niet volgens econoom Stiglitz.

De val van de muur was zogenaamd het ‘einde van de geschiedenis’ omdat nu zelfs de Sovjet-Unie voor kapitalisme had gekozen. Maar wilde de Sovjet-Unie deze nieuwe vrije markteconomie wel? In een paper uit 1999 vertelt econoom Stiglitz over een beweging die pleitte voor meer onafhankelijkheid van Moskou én arbeiderszelfbestuur, maar hun strijd met de ‘Washington-consensus’ verloor.

Continue reading “Wilden ze in de Sovjet Unie wel zo’n vrije markteconomie? Niet volgens econoom Stiglitz.”

Advertenties